Onze huurvoorwaarden

 • De huurperiode is maximaal van 08.00 uur tot 17.30 uur
 • Bij het huren kan de verhuurder vragen om een geldig legitimatiebewijs.
 • De huurder zal als een goed beheerder het verhuurde verzorgen.
 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen.
  De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 • De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen volledig vergoeden.
 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 • De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten indien mogelijk.
 • Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven.
  Bij tandems meer dan 2 personen.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 15,00 bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
  De huurprijs is daarbij niet inbegrepen.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
 • De door u gereserveerde fietsen staan, tenzij er vooruit betaald is, tot 11.00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering.
 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos annuleren.
  Stuur hiertoe een mail of bel ons.